Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung Ý kiến
V/v góp ý kiến đối với dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 12/03/2019
Ngày kết thúc:29/03/2019
Tệp đính kèm: PDF icon 380.PDF, Microsoft Office document icon Du thao Quy dinh tc hoat dong xom tdp.doc, Microsoft Office document icon Du thao Quy dinh Phan loai xom tdp.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động KCT ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 11/10/2018
Ngày kết thúc:25/10/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 1864.PDF, PDF icon DUTHAOnghiquyet.PDF, PDF icon DTtotrinh.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG (KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Ngày bắt đầu: 17/09/2018
Ngày kết thúc:28/09/2018
Tệp đính kèm: Office spreadsheet icon danh sach lay y kien nhan dan kem cong van sua.xls
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương xin ý kiến góp ý

Ngày bắt đầu: 02/07/2018
Ngày kết thúc:13/07/2018
Tệp đính kèm: Office spreadsheet icon DS KHEN NN 2018 LAY Y KIEN NHAN DAN.XLS
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện chính sách tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS ít người

Ngày bắt đầu: 19/06/2018
Ngày kết thúc:30/06/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 1100 (1).PDF, Office spreadsheet icon Biểu thống kê kèm theo Hướng dẫn 3 (1).xls, Microsoft Office document icon Huong dan cua UBND tinh ve thuc hien ty le CBCCVC nguoi DTTS it nguoi Ban_trinh 3 (2).doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Ngày bắt đầu: 28/05/2018
Ngày kết thúc:16/06/2018
Tệp đính kèm: Tập tin So Noi vu_5.rar
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Danh sách xin ý kiến nhân dân về việc khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018.

Ngày bắt đầu: 26/04/2018
Ngày kết thúc:06/05/2018
Tệp đính kèm: Office spreadsheet icon tom_tat_thanh_tich_ong_Hoang_Giang_lay_y_kien_nhan_dan_2018.xls
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu: 27/02/2018
Ngày kết thúc:27/03/2018
Tệp đính kèm: PDF icon 321_2018.PDF
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Cao Bằng

Ngày bắt đầu: 01/12/2017
Ngày kết thúc:01/12/2017
Tệp đính kèm: PDF icon 2369_2017.PDF, Microsoft Office document icon Quy_che_doanh_nhan_gui_lay_y_kien_cac_nganh_ban_hanh_2017.doc
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp
Công văn gửi các đơn vị xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh

Ngày bắt đầu: 16/11/2017
Ngày kết thúc:30/11/2017
Tệp đính kèm: Microsoft Office document icon Du_thao_Quy_che_(Ban_gui_cac_nganh)_2017.doc, PDF icon COng_van_gui_lay_y_kien_cac_nganh_2017signed_2017.pdf
Đóng góp ý kiến
Xem ý kiến đóng góp

Trang