SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, cùng với toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Giám đốc Đồng Thị kiều Oanh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trên cơ sở các báo cáo trọng tâm, công chức, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác chuyên môn và thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, tập trung thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 của ngành.

Hội nghị có mặt đông đủ công chức, viên chức, người lao động cơ quan

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở đã trao tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và giai đoạn 2017 - 2018.

Trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn 2017 - 2018

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh - Giám đốc Sở đánh giá cao những ý kiến đóng góp của công chức, viên chức và người lao động, các ý kiến tham gia có tinh thần trách nhiệm và xây dựng. Đồng thời, Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những mặt tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ của tỉnh, đất nước. Tuy nhiên, công chức, viên chức và người lao động cần thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục những hạn chế, vượt qua mọi khó khăn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2019./. 

Các thông tin khác