Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 2253/KH-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn 2019-2021, Ngày 01/7/2019, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nội dung và quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019-2021.

Dự Hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.

Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai nghiệp vụ về: nội dung và quy trình sắp xếp xóm, tổ dân phố; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn lập dự toán kinh phí xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị và nhấn mạnh việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, yêu cầu toàn hệ thống chính trị các cấp phải tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh. Tiến độ thực hiện ngặt nghèo và giải pháp đảm bảo quy định của pháp luật, đồng thời hết sức quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những địa phương thuộc diện sáp nhập để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp các đơn vị hành chính

cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu được triệu tập đều đồng thuận, thống nhất cao những nội dung trao đổi, thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tại các địa phương theo Kế hoạch đề ra./.

Các thông tin khác