Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Đính kèmDung lượng
PDF icon Nghị định 38 về lương cơ sở.pdf334.91 KB