Thông báo số 1089/TB-ĐKT ngày 07/6/2019 của Đoàn Kiểm tra công tác CCHC về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2019 và một số nội dung trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1089 TB ĐKT.pdf497.04 KB