Thông báo số 1230/TB-HĐTNN ngày 22/4/2019 của Hội đồng thi nâng ngạch Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2018

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1230-TB-H TNN.pdf1.5 MB