Sở Nội vụ giúp đỡ nhân dân xóm Hao Phò, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh bê tông hóa con đường xóm

Thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Trung Phúc, ngày 30/3/2019, Đảng ủy Sở Nội vụ đã chỉ đạo Chi đoàn thanh niên Sở phối hợp Đoàn thanh niên xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh làm đường bê tông hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới tại xóm Hao Phò, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh.

Tham gia chương trình có sự góp mặt của 20 đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Nội vụ, trên 15 đoàn viên thanh niên của xóm Hao Phò, xã Trung Phúc và đại diện các hộ gia đình xóm Hao Phò, xã Trung Phúc. Đặc biệt chương trình còn vinh dự có sự tham gia thực hiện và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh. Với tinh thần làm việc nhiệt tình, hăng say, đoạn đường giao thông xóm Hao Phò đã được bê tông hóa với chiều dài trên 50m, chiều rộng 2m, độ dày 10cm của đoạn đường dài 150m.

Trong dịp này, đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị trao số tiền 9.000.000đ để hỗ trợ nhân dân xóm Hao Phò mua 26 khối sỏi xây dựng đoạn đường giao thông xóm, đồng thời trực tiếp trao tặng 02 suất quà (mỗi suất 1.000.000đ) cho 02 hộ gia đình chính sách tại xóm Hao Phò, xã Trung Phúc.

Trong thời gian qua, giao thông nông thôn tại xã Trung Phúc nói riêng và trên địa bàn tỉnh đã và đang thực sự là tác nhân quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn đổi mới, từ năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đã chú trọng thực hiện hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực./.

Các thông tin khác