V/v góp ý kiến đối với Dự thảo văn bản của UBND tỉnh